Wołoszczyzna – Oltenia – Żelazna Brama

Wołoszczyzna leży na południu Rumunii. Jej północną granicę wyznaczają Karpaty Południowe, południową zaś rzeka Dunaj. Kraina, górzysta na północy, a ku południowi stopniowo przechodząca w równinną wyżynę i nizinę, rozciąga się od Żelaznej Bramy na zachodzie do Dobrudży na zachodzie. …

Jedzenie

Wyżywienie we własnym zakresie w Rumunii nie sprawi podróżnikowi żadnego kłopotu. W sklepach bez problemu (czytaj: nie ma kolejek) można dostać podstawowe artykuły żywnościowe, po cenach znacznie korzystniejszych niż w Polsce. Wybierając się w góry, warto jednak zawczasu zaopatrzyć się …

Język

JĘZYK

Rumuński jest bardziej zbliżony do antycznej łaciny niż do pozostałych języków romańskich. Zdumiewa fakt, że mimo iż pochodzi niemal wyłącznie z łaciny mówionej (przyniesionej przez rzymskich żołnierzy i zarządców), zachował klasyczne struktury gramatyczne i podstawowy zasób słownictwa. Pomiędzy VII …

Ludność

LUDNOŚĆ

Rumunia liczy 20 milionów ludności, z czego 53% to mieszkańcy miast. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 98 osób na km2. Największym miastem jest Bukareszt (2,5 miliona mieszkańców), kolejne to Konstanca (350 000), Jassy (345 000), Timisoara (334 000), Kluż-Napoka (328 …

Gospodarka

GOSPODARKA

Przejście od gospodarki planowanej centralnie do rynkowej nie przyszło łatwo. Rumunia eksportuje surowce mineralne, produkty chemiczne, maszyny przemysłowe, tekstylia oraz półfabrykaty. Podstawową zasadą polityki Ceausescu była samowystarczalność. Od 1980 r. robiono wszystko, by spłacić 10 miliardów dolarów zagranicznego zadłużenia. …