Ludność

LUDNOŚĆ

Rumunia liczy 20 milionów ludności, z czego 53% to mieszkańcy miast. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 98 osób na km2. Największym miastem jest Bukareszt (2,5 miliona mieszkańców), kolejne to Konstanca (350 000), Jassy (345 000), Timisoara (334 000), Kluż-Napoka (328 …

Gospodarka

GOSPODARKA

Przejście od gospodarki planowanej centralnie do rynkowej nie przyszło łatwo. Rumunia eksportuje surowce mineralne, produkty chemiczne, maszyny przemysłowe, tekstylia oraz półfabrykaty. Podstawową zasadą polityki Ceausescu była samowystarczalność. Od 1980 r. robiono wszystko, by spłacić 10 miliardów dolarów zagranicznego zadłużenia. …