Delta Dunaju

Delta Dunaju

Deltowate ujście Dunaju, o powierzchni 4340 km2, to najmłodsza w Europie, nieustannie zmieniająca się kraina. Potężna rzeka rozdziela się tutaj na trzy odnogi: Chilia, Sulina i Święty Jerzy (Sfintu Gheorghe). Porosłe trzciną ba-gniska i łachy piachu oraz labirynt …