Sybin

SYBIN

Sybin (91 tys. mieszkańców; rum. Sibiu, niem. Hermannstadt, węg. Na-gyszeben) leży akurat na tyle z dala od utartych szlaków, by nie docierały tu tłumy turystów, jakie niekiedy nawiedzają Braszów. Cibinium, założone w XII w. na miejscu rzymskiej osady Cedonia, …