Bukowina

Bukowina

Bukowina (Bucovina) to kraina historyczna pomiędzy Karpatami a środkowym Dniestrem, w większej części należąca do Mołdawii. Los nie był dla Bukowiny łaskawy, zawsze leżała na granicy interesów wielkich mocarstw. W starożytności zamieszkana m.in. przez Daków, w średniowieczu skolonizowana stopniowo …