Geografia i ekologia

GEOGRAFIA I EKOLOGIA

Obszar Rumunii wynosi 237 500 km2, a więc więcej niż liczą Węgry i Bułgaria razem wzięte, a mniej niż Polska. Wody z całego niemal kraju (wyjątkiem jest tu wybrzeże Morza Czarnego, skąd rzeki płyną prosto do morza) zbiera Dunaj, który, przepłynąwszy 2850 km przez terytoria dziewięciu krajów, kończy bieg rozległą deltą, uchodząc do Morza Czarnego na północy rumuńskiego odcinka wybrzeża.

Środkową i północną część kraju zajmuje wielki łuk Karpat. Karpaty Wschodnie, obejmujące m.in. góry Rodniańskie i Kelimeńskie, są nieco niższe od Południowych. Te ostatnie, o krajobrazach przypominających alpejskie, składają się z pasm: Bucegi, Fagaras, Góry Sybińskie, Piring i Retezat. Najwyższy szczyt (Moldoveanu – 2544 m n.p.m.) znajduje się w Górach Fogaraskich (Fagaras), leżących na południowy wschód od Sybina (Sibiu). Łuk Karpat od wschodu i południa ogranicza Wyżynę Siedmiogrodzką (Cimpia Transilvaniei), pagórkowaty obszar o wyraźnie zaznaczonej erozji. Na zewnątrz łuku zaś krainy geograficzne układają się pasmowo. Podkarpacie Południowe i Podkarpacie Multańskie ku południowi przechodzą w Wyżynę Getycką i Wyżynę Dobrudży (za Dunajem), a następnie Nizinę Wołoską, której południową granicę wyznacza Dunaj. Na wschodzie Podkarpacie Mołdawskie przechodzi w Wyżynę Mołdawską i Nizinę Mołdawską. Na zachód od Gór Bihorskich rozciąga się Nizina Cisy (zwana tez Równiną Cisy), a nad rzeką Samosz – Wyżyna Samoszu.

W południowej i południowo-zachodniej części kraju dość często zdarzają się trzęsienia ziemi.

Jedną trzecią terytorium kraju zajmują Karpaty, z charakterystyczną roślinnością alpejską (m.in. kosodrzewina) i połoninami w wyższych partiach oraz gęstymi lasami jodłowymi i świerkowymi, a dalej bukowymi i dębowymi w niższych. Około 30% to pagórki i płaskowyże pełne winnic i sadów. Pozostałą trzecią część, równinną, pokrywają żyzne pola, na których uprawia się zboża, warzywa, bawełnę, słoneczniki, rycynus, ryż, tytoń i inne rośliny.

Na bogatą faunę Rumunii składają się niedźwiedzie, kozice, rysie, wilki, lisy, dziki, jelenie, sarny, borsuki i zające. W górach i na wyżynach żyją m.in. jastrzębie, dzięcioły i głuszce, a na stepach i rolniczych równinach orły, sępy, puchacze, dropie i przepiórki. Karpaty Południowe to królestwo ptaków śpiewających, a delta Dunaju – ptactwa wodnego i błotnego.

Niestety, wydaje się, że wspaniałe bogactwo przyrody nie jest chronione tak, jak by na to zasługiwało (13 parków narodowych nie załatwia sprawy ochrony w całym kraju). Swego czasu niemieckie przedsiębiorstwa były zaangażowane w wywóz do Europy Wschodniej odpadów toksycznych. Od kiedy Polska zabroniła tego rodzaju działalności w 1990 r., przeniesiono ją głównie na obszar Albanii i Rumunii. W roku 1992 ekologowie z organizacji Greenpeace przeprowadzili ostrą kampanię, obligując rząd niemiecki do usunięcia z rejonu Sybina 500 ton składowanych tam przeterminowanych pestycydów i szkodliwych substancji przemysłowych. Deltę Dunaju zanieczyszczały spuszczanymi odpadami firmy rosyjskie i włoskie. Stworzono odpowiednie regulacje prawne, które mają zapobiegać takim praktykom. Nie wiadomo jednak, czy okażą się one skuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *