Arad

ARAD

Arad (114 tys. mieszkańców) leży w krainie winnic nad Maruszą (Mures), która, opływając tutejszą XVIII-wieczną cytadelę, zmierza dalej na zachód do Szegedu na Węgrzech. Twierdzę nadal zajmuje wojsko i nie można jej zwiedzać, ale w otaczających ją parkach latem …